ПОЛИТИКА


за “бисквитки” (cookies) при използване на уеб страницата www.а2plus.tech

“Алфа 2 Плюс” ЕООД, ЕИК‐115950372, седалище гр. Пловдив, п.к. 4000, р‐н Централен, адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, р‐н Централен, ул. “Бунтовнишка” No 7, като администратор на лични данни, използва “бисквитки” при посещението на уеб страницата му на адрес www.a2plus.tech /”уеб страницата”/ за свои легитимни цели, а именно: осигуряване на връзката с уеб страницата, както и гарантиране ползването на нейните функционалности.

В тези случаи използваните бисквитки от страна дружеството се записват в използваното от вас крайно устройство, предоставяйки информация на сървъра на уеб страницата, относно браузера на вашето устройство, с цел осигуравяне на сигурност на връзката и използването на функционалноститите на уеб страницата.

Такива бисквитки обикновено се наричат общо “сесийни”, като продължителността им на живот е след затваряне на съответния браузър или кратък срок след това.

Отказването им от ваша страна или ограничаването им би могло да доведе до нарушаване на сигурността на връзката, неудобства при ползване на уеб страницата или невъзможност за максимално ползване на функционалностите на последната;

Към настоящия момент, администраторът използва следните сесийни бисквитки:

Име на бисквитка Продължителност на живот Описание и цели
cart 30 дни след приключване на потребителската сесия и затваряне на браузера Тази бисквитка допринася за функционалността на уебстраницата, като способства избраният от потребителя за покупка артикул/стока да се запази и съхранява във виртуалната пазарска количка до изтичане на посочения срок от 30 дни, така че при последващо влизане в уеб страницата, или отложено пазаруване по време на сесия, поръчващият да може да закупи същите продукти, без да ги добавя отново във виртуалната си пазарска количка.
AspNetCore.Antiforgery До приключване на потребителската сесия и затваряне на браузера Тази бисквитка осигурява безопасността при ползването на уеб страницата, като предотвратява злонамерени атаки от страна на трети недобросъвестни лица, които могат да повлияят отрицателно при взаимодействието на браузера на потребителя и уеб страницата на администратора, която се доверява на същия браузер – или казано накратко предпазва от фалшифицирането на заявки между сайтове, известно още като CSRF (Cross-site request forgery)
contestAlfa 365 дни след приключване на потребителската сесия и затваряне на браузера Тази бисквитка се използва от политиката за поверителност, за да се запомни кога посетителя е приел бисквитките, както и това съобщение да не се показва отново.

Освен изброените бисквитки, при посещение на уеб страницата на администратора, се използват и други бисквитки с цел статистически анализ за вижданията на уеб страницата, посредством използване на услугите на трети лица, за което е задължително и необходимо предоставяне на информирано съгласие, от Ваша страна, чрез натискане на интерактивен бутон, който се генерира при влизане и зареждане на уеб страницата, който бутон може да бъде и интерактивна част от сертифицирана платформа за управление на съгласие (така наречената “certified consent management platform – CMP”), и с което действие приемате настоящата политика и обработването на данни, чрез използването на изброените по-долу бисквитки.

Тези бисквитки се запаметяват в браузера на устройството на потребителя със зареждането на уеб страницата и тяхното приемане от ваша стана и спомагат да се анализират и обобщят статистически данни за вижданията на уеб страницата от нейните посетители, съответно и тяхното сърфиране в страницата без последните да бъдат идентифицирани и да се ракрива тяхната самоличност;

Към настоящия момент администраторът ползва следните услуги на трети лица:

  • Google Analytics

Google Analytics, e услуга за уеб анализ на Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; и Google Ireland Limited за потребители, базирани в Европейското икономическо пространство или Швейцария, последното намиращо се на Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, наричани накратко “Google”

Google Analytics използва "бисквитки", с които може да бъдат събрани данни относно: IP адрес, географско местоположение, браузер (Browser minor version, Browser User-Agent string), марка, модел, име на използваното устройство, допълнителна версия на операционната система, малка версия на платформата и резолюция на екрана на устройството. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за употребата на уеб страницата www.a2plus.tech, обикновено се изпраща към сървъри на Google и се съхранява там. В тази връзка администраторът при сключване на договора за ползване на услугата е приел съответните политики за поверителност на Google. Google по повод на предоставяне на посочената услуга е обработващ данни съгласно приложимия Общ регламент - GDPR, тъй като при ползване на услугата Google Analytics се събират и обработва данни от името на администратора – “Алфа 2 Плюс” ЕООД, който запазва пълните си права върху събирането, достъпа, задържането и изтриването на данните на потребителите по всяко време. Използването и обработването на данни от Google се контролира от условията на договора за услугата Google Analytics и всички настройки, разрешени от администратора чрез потребителския интерфейс - осигурен за тази цел от Google. От името на администратора, Google, като получател-обработващ, използва тази информация за анализ и предоставяне на първия на обобщени статистически данни за използването на уеб страница, за съставяне на отчети за дейността на същата и интернет потреблението чрез последната от страна на потребителите.

Можете да откажете използването на "бисквитки" на Google, като изберете подходящите настройки за вас в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
При използване на последната опция и инсталиране на разширението в браузера на компютъра ви, ще има добавка, с която се изключва и предотвратява бъдещето събиране на посочените данни, чрез изброените долу бисквитки на Google Analytics.

При посещение на www.a2plus.tech по повод ползването на услугата GoogleAnalytics, се използват следните бисквитки на посоченото трето лице:

Име на бисквитка Продължителност на живот Описание и цели
_ga 12 месеца от последната потребителска сесия (влизане в уебстраницата на търговеца) позволява да се разграничи един посетител на уебстраницата от друг, в посочения период, чрез събиране на изброените горе данни без този посетител да бъде идентифициран и да бъде разкрита самоличността му.
_ga_* 12 месеца от последната потребителска сесия (влизане в уебстраницата на търговеца) позволява да се разграничи един посетител на уебстраницата от друг, в посочения период, чрез събиране на изброените горе данни,без този посетител да бъде идентифициран и да бъде разкрита самоличността му.

Как можете да управлявате, ограничите или изтриете бисквитките?

Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки. Повече информация във връзка с по-често използваните браузъри можете да откриете на следните линкове:

Настоящата политика за бисквитките следва да се тълкува и прилага във връзка с Политиката за защита на личните данни на администратора - “Алфа 2 Плюс” ЕООД, ЕИК‐115950372, седалище гр. Пловдив, адрес на управление: гр. Пловдив, п. к. 4000, р‐н Централен, ул. “Бунтовнишка” No 7, публикувана на уеб страницата www.a2plus.tech